S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

                                                                                                                            POUZE PRO OBCHODNÍ PARTNERY S IČ                                          PŘIHLÁŠENÍ           REGISTRACE


OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO E-SHOP (dále jen „Obchodní podmínky“)

 • 1. Základní přehled
 • 2. Uzavření kupní smlouvy
 • 3. Záruční podmínky
 • 4. Reklamace zboží
 • 5. Dodací lhůta, způsob platby a dopravné
 • 6. Závěrečná ustanovení

 

 1. 1. Základní přehled
 • Osobní odběr, vracení výrobků a uplatňování reklamací na prodejnách není možné
 • Odesláním objednávky kupující souhlasí s Obchodními podmínkami internetového obchodu www.to-mi-co.cz a dává souhlas k tomu, aby až do písemného odvolání tohoto souhlasu byly osobní údaje kupujícího zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro marketingové účely.
 • Kupujícím může být pouze podnikatel.

Podnikatelem je podle ustanovení § 420 Občanského zákoníku ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Dle § 421 se za podnikatele považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku a dále se má za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

 

2.   Uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky podle Občanského zákoníku v platném znění.
 • Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky.
 • Nabídka zboží v rámci internetového obchodu www.to-mi-co.cz je prezentací nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka kupujícího.
 • Smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je internetový obchod www.to-mi-co.cz. Tento subjekt je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží kupujícímu.
 • Okamžikem uzavření kupní smlouvy je potvrzující email, který prodávající zašle kupujícímu nejdéle do 17 hod. následujícího pracovního dne od obdržení objednávky.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

3.   Záruční podmínky

 • Délka záruční doby se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a činí 6 měsíců.
 • Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 • Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání.
 • Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky právo:
 • Ø jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Pokud není možné, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
 • Ø jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu najednou (3 a více)nebo opakovaně (nejméně 3x) a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy;
 • Ø jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy;
 • Ø v případě, že zboží prodávané za nižší cenu (ve slevě) má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

4.   Reklamace zboží

 • Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s kupujícím na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má kupující nárok na výměnu zboží za nové. Pokud výměna není možná, má právo na odstoupení od kupní smlouvy.
 • Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má kupující právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu.
 • V případě reklamace nevzniká kupujícímu právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné, poštovné apod.) a hradí si tyto náklady vždy v plné výši.
 • Postup uplatnění reklamace:
 • Ø reklamaci je kupující povinen prodávajícího nejdříve informovat emailem na adrese: to-mi-co@email.cz a následně odeslat zásilku s kopií faktury o zboží na adresu: Bc. Jiří Mikula, Chrastěšovská 1166, Vizovice 76312
 • Ø Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • Ø Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
 • Ø Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 • Ø Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 • Ø Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 • Ø Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Ø Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 • Ø Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 • Ø U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 • Ø vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 

5.   Dodací lhůta, způsob platby a dopravné

 • Prodávající zasílá zboží kupujícímu do 10 pracovních dnů od potvrzené objednávky.
 • Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti PPL.
 • Zboží zasíláme na dobírku nebo po provedení platby bankovním převodem.
 • Dopravné je kupujícímu účtováno podle zvolených služeb (obchodní balík, obchodní balík na dobírku), vždy vyčísleno v rekapitulaci objednávky a započítáno do celkové hodnoty faktury.

 

6.   Závěrečná ustanovení

 • Pokud právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.
 • Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 • Uzavřením kupním smlouvy se Obchodní podmínky prodávajícího stávají pro kupujícího závaznými.
 • Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2019.

 

KONTAKTY

Jiří Mikula

Adresa: Chrastěšovská 1166

PSČ: Vizovice 76312

Email: to-mi-co@email.cz

Telefon: +420 605 037 287

NWQwYT