S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
Ok

 to-mi-co@email.cz          +420 605 037 287                                                                              DOPRAVA ZDARMA NAD 1500 KČ                                                                             PŘIHLÁŠENÍ       REGISTRACE


OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO E-SHOP (dále jen „obchodní podmínky“)

 1. Základní přehled
 2. Uzavření kupní smlouvy
 3. Záruční podmínky
 4. Reklamace zboží
 5. Odstoupení od smlouvy
 6. Dodací lhůta, způsob platby a dopravné
 7. Mimosoudní řešení sporů
 8. Závěrečná ustanovení
 1. Základní přehled
 • Osobní odběr, vracení výrobků a uplatňování reklamací na prodejnách není možné.
 • Odesláním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami internetového obchodu to-mi-co.cz.
 • Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je podle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) každá fyzická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvu, nebo jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání.

Podnikatelem je podle ustanovení § 420 občanského zákoníku ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Dle § 421 občasnkého zákoníku se za podnikatele považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku a dále se má za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky podle občanského zákoníku.
 • Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky.
 • Nabídka zboží v rámci internetového obchodu to-mi-co.cz je prezentací nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka kupujícího.
 • Smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je internetový obchod to-mi-co.cz. Tento subjekt je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží kupujícímu.
 • Okamžikem uzavření kupní smlouvy je potvrzující email, který prodávající zašle kupujícímu nejdéle do 17 hod. následujícího pracovního dne od obdržení objednávky.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

 1. Záruční podmínky
 • Délka záruční doby se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců v případě kupujícího – spotřebitele a 6 měsíců v případě kupujícího – podnikatele.
 • Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 • Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání.
 • Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky právo:
 • Jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Pokud není možné, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
 • Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu najednou (3 a více)nebo opakovaně (nejméně 3x) a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy;
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy;
 • V případě, že zboží prodávané za nižší cenu (ve slevě) má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

 1. Reklamace zboží
 • Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s kupujícím na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má kupující nárok na výměnu zboží za nové. Pokud výměna není možná, má právo na odstoupení od kupní smlouvy.
 • Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má kupující právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu.
 • V případě reklamace nevzniká kupujícímu právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné, poštovné apod.) a hradí si tyto náklady vždy sám a v plné výši.
 • Postup uplatnění reklamace:
 • O reklamaci je kupující povinen prodávajícího nejdříve informovat emailem na adrese: to-mi-co@email.cz a následně odeslat zásilku s kopií faktury o zboží na adresu: Bc. Jiří Mikula, Chrastěšovská 1166, Vizovice 763 12.
 • Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jej kupující převzal při dodávce. Ke zboží kupující přiloží doklad o koupi. Kupující použije balící papír nebo karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Kupující neposílá zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Prodávající doporučuje, aby kupující zboží při odeslání pojistil.
 • Kupující obdrží do 24 hodin po obdržení vráceného zboží prodávajícím reklamační protokol.
 • Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 • Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena, a to v souladu s principy a pravidly uvedenými v čl. 3.
 • Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 • Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je tato uvedena u zboží v katalogu.
 • U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 • O vyřízení reklamace bude kupující informován prostřenictví e-mailu nebo SMS. Stejně jako při dodání objednávky bude kupující informováni o expedici balíku.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy
 • Kupující – spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě na adresu Bc. Jiří Mikula, Chrastěšovská 1166, Vizovice 76312 nebo emailovou adresu: to-mi-co@email.cz.
 • Kupující – spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 • Kupující - spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy, objednávky nebo daňového dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 • Po odstoupení je kupující - spotřebitel povinen zaslat prodávajícímu obdržené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Kupující - spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (nikoliv na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu.
 • Prodávající je povinen kupujícímu - spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající kupní ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího - spotřebitele přijal. S vrácením peněžních prostředků je prodávající oprávněn počkat do doby, než mu kupující – spotřebitel vrátí zboží nebo prokáže, že jej odeslal.
 • Náklady na vrácení zboží nese kupující - spotřebitel, a to i v tom případě, že zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího - spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu - spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

 1. Dodací lhůta, způsob platby a dopravné
 • Prodávající zasílá zboží kupujícímu do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
 • Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti PPL.
 • Zboží je zasíláno na dobírku nebo po provedení platby bankovním převodem.
 • Dopravné je kupujícímu účtováno podle zvolených služeb (obchodní balík, obchodní balík na dobírku), vždy je vyčísleno v rekapitulaci objednávky a započítáno do celkové hodnoty faktury.
 • V případě, že kupující zboží nepřevezme nebo jej odmítne převzít bez spravedlivého důvodu, bude povinen uhradit prodávajícímu náklady účelně vynaložené v souvislosti se zasláním zboží (především dopravné).

 1. Mimosoudní řešení sporů
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy (tedy sporů mezi prodávajícím a
  kupujícím – spotřebitelem) je příslušná Česká obchodní inspekce, inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, se sídlem: tř. Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno-střed, internetová adresa: coi.cz.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • Pokud právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takový vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.
 • Uzavřením kupním smlouvy se obchodní podmínky stávají pro kupujícího závaznými.
 • Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2020

KONTAKTY

Jiří Mikula

Adresa: Chrastěšovská 1166

PSČ: Vizovice 76312

Email: to-mi-co@email.cz

Telefon: +420 605 037 287

MmY4Y2Q5Z